JPC Bintulu untuk 24HourProject

Tahniah JPC Bintulu telah turun untuk aktiviti International 24HourProject yang memang menjadi salah satu aktiviti tahunan JPC Bintulu untuk mendapatkan foto setiap satu jam berdasarkan tema yang telah diberikan oleh 24HourProject.Aktiviti ini juga turut memberikan ruang anak anak Bintulu dalam JPC memperkenalkan Bintulu, Sarawak kepada dunia luar. Tahniah, Nani, Pai, Continue Reading