MT JPC

Ahli Jawatankuasa Tertinggi dalam membantu mengerakkan Jebat Photography Club